Blog Entry

Resultaten alumni enquêtes

oktober 1, 2014.

Onlangs zijn er onder de alumni van Computer Science en Applied Mathematics enquêtes afgenomen. De respons van deze enquêtes is verwerkt tot twee rapporten; een per studierichting.

De resultaten van de enquêtes zijn hier terug te vinden.

De belangrijkste resultaten uit het rapport van Applied Mathematics zijn:

  • De respons op de enquête over de afgestudeerden AM van 1 september 2011 t/m 31 augustus 2013 is lager dan die van de enquête over de periode 2009-2011, maar komt overeen met die van eerdere enquêtes.
  • De gemiddelde studieduur van de alumni is gedaald sinds de vorige alumni-enquête. Wellicht is dit te verklaren door de wijzigingen die in 2009 in het curriculumformat zijn doorgevoerd.
  • De alumni komen vooral te werken bij universiteiten, maar ook in de financiële dienstverlening en in de logistieke sector. Functies die hierbij passen zijn PhD-student, analist, consultant en projectmanager. Dit is in lijn met eerder alumni-onderzoek.
  • Net als in voorgaande jaren vonden de respondenten vooral het afstudeerproject een waardevol onderdeel van de master. Verder vonden de meesten dat er voldoende electives waren om uit te kiezen.
  • De tevredenheid over de opleiding is gestegen. Wel wordt er net als voorgaande jaren gezegd dat de opleiding meer aansluiting moet krijgen met de beroepspraktijk door middel van praktijkgerichte projecten met echte problemen uit de praktijk. Ook moet er in de opleiding meer aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.

De belangrijkste resultaten uit het rapport van Computer Science zijn:

  • Het aantal respondenten voor deze enquête is 32%, dit is vergelijkbaar met de vorige alumni enquête. Gezien het lage aantal respondenten moet daarom ook enige voorzichtigheid betracht worden bij het gebruiken van de resultaten voor verdere besluitvorming. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met de resultaten van de NSE uit 2013.
  • De gemiddelde studieduur van de bachelor/masterstudenten CS is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren gedaald en komt uit op 6 jaar. Ook de studenten die een schakelprogramma volgden deden korter over hun programma: 3,5 jaar in 2011-2013 t.o.v. 5 jaar in 2009-2011.
  • Alle respondenten hebben snel een baan gevonden en vrijwel allemaal vonden ze een baan op het juiste niveau. Meer mensen dan voorheen zijn als software engineer gaan werken, terwijl er minder mensen een PhD zijn gaan doen. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft een baan in Nederland gevonden.
  • De alumni gaven aan dat zij (naast een breed scala aan vakken) vooral het afstudeerproject, de projectvakken en aan Algoritme gerelateerde vakken waardevolle onderdelen vonden. Wel blijkt dat men meer aandacht besteed had willen hebben aan projectmanagementvaardigheden en business-georiënteerde vakken.
  • De waardering voor de opleiding is gestegen t.o.v. de vorige alumni enquête. Toch zijn de meningen verdeeld over of er wel of niet een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is geboden in de opleiding. Daarnaast lopen de meningen uiteen over samenhang en keuzemogelijkheid van de vakken. De alumni geven aan dat een verbetering op deze punten voor hen zou resulteren in een hoger eindoordeel over de opleiding als geheel.

Reageer:

You must be logged in to post a comment.