On-stage Interview 28th of May

On-stage Interview 28th of May

[NL]
Beste Alumni,

Ook middels deze weg willen wij u uitnodigen voor het volgende evenement van Christiaan Huygens op 28 mei: On-Stage Interview with Joel Hernández.
Dit nieuwe evenement is te vergelijken met het welbekende ‘College Tour’, waarbij een inspirerend persoon wordt uitgenodigd om verschillende vragen van nieuwsgierige studenten te beantwoorden. De host van de avond die het gesprek tussen de gast en de studenten zal begeleiden is Jeroen Wollaars. Vele kennen hem als presentator van Nieuwsuur, maar hiernaast is hij een echte technicus. Hij zal de kritische vragen stellen en opzoek gaan naar goede antwoorden.

De gast van de avond, Joel Hernández, is de oprichter van Openbook. Openbook is een sociaal medium waar de privacy van de gebruikers centraal staat. Er wordt geen gebruikersdata verzameld, geen advertenties getoond en de applicatie is volledig
open source. Zo zou Openbook hét privacy-vriendelijk alternatief kunnen zijn voor Facebook.
Is er dan vraag naar zo’n alternatief? Gezien de geslaagde Kickstarter voor Openbook is het antwoord: ja!
En dat is niet zo gek, gezien steeds meer internet gebruikers zich zorgen maken om hun privacy. De nieuwe GDPR wet, campagnes om nepnieuws te detecteren, en de grote belangstelling voor privacy schandalen in de media beamen deze zorgen.
Gaat Openbook daadwerkelijk beter zijn dan Facebook en andere sociale media omtrent privacy? Kunnen we wel op een “veilige” manier digitale connecties aangaan? Waarom kan Openbook het wél waarmaken? Wie zijn de mensen achter Openbook?

Voor meer updates rondom dit evenement kunt u, bij op dit moment gebrek aan een beter alternatief, de Facebook-pagina in de gaten houden. De datum en locatie vind u hieronder.

[EN]
Dear Alumni,

We would like to invite you an event of Christiaan Huygens on may 28th: On-Stage Interview with Joel Hernández. This new event can be compared to the well known ‘College Tour’, in which an inspiring person is invited to answer various questions of curious students. The host of the evening that will guide the conversation between the guest and the students is Jeroen Wollaars. Many people know him as a presenter of the dutch news show Nieuwsuur, but he is also a real engineer. He will ask the critical questions and look for good answers.

The host of the evening, Joel Hernández, is the founder of Openbook. Openbook is a social medium that focuses on the privacy of its users. No user data is collected, no advertisements are shown and the application is completely open source. For example, Openbook could be the privacy-friendly alternative to Facebook, so is there a demand for such an alternative?

In view of the successful Kickstarter for Openbook, the answer is: yes! And that’s not surprising, as more and more internet users are worried about their privacy.

The new GDPR law, campaigns to detect fake news, and the great interest in privacy scandals in the media confirm these concerns, will Openbook really be better than Facebook and other social media about privacy?

Can we make digital connections in a “safe” way? Why can Openbook make it happen? Who are the people behind Openbook?

For more updates on this event, in the absence of a better alternative, keep an eye on the Facebook page. The date and location can be found below.

Date:
Date: 28-05-2019
Location: Auditorium TU Delft
Walk-in: 18:30-19:00
On-Stage Interview: 19:00-20:30
Drinks afterwards

Registration/ Registratie via Christiaan Huygens.

Wij zien u graag 28 mei op dit evenement! We hope to see you at this event the 28th of May.

Met vriendelijke groet/ Kind regards,

Constantijn Huygens

Comments are closed.