Alumnidag 14 april 2012

Alumnidag 14 april 2012

Na het succes van eerdere alumnidagen organiseert de EWI alumnicommissie dit voorjaar weer een alumnidag! Dit lustrumjaar (55 jaar Wiskunde, 30 jaar Informatica en 55 jaar `Christiaan Huygens’) is een mooie gelegenheid om oude studievrienden en de universiteit weer eens op te zoeken. U bent van harte welkom op zaterdag 14 april. Vergeet niet ook uw studievrienden te polsen.

Een korte samenvatting van het programma: Na een opening door de decaan zal keynotespreker Maarten van Rossem spreken over de verschillen en overeenkomsten van het academisch onderwijs in Nederland en de Verenigde Staten. Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de manier waarop de Nederlandse samenleving met Wiskunde omgaat. Vervolgens zullen er voor zowel Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica twee vakspecifieke lezingen plaatsvinden. Tenslotte sluiten we de dag af met een borrel en buffet.

Voor meer informatie, of om u aan te melden kunt u terecht op http://alumni.ewi.tudelft.nl/. Wij hopen u op 14 april te mogen begroeten!

Leave a Reply